O nama

Mreža mladih Hrvatske je savez 77 udruge mladih i za mlade na teritoriju Republike Hrvatske. Mreža mladih Hrvatske kao heterogena platforma programski povezuje raznorodne organizacije (zagovaračke, kulturne, ekološke, manjinske i sl.) kojima je u zajedničkom interesu razvijati politike za mlade, kako na nacionalnoj tako i na regionalnim/lokalnim razinama.

Sudjelovanje mladih

Naša misija

MMH je savez udruga mladih i za mlade koji osnažuje mlade za aktivno i odgovorno sudjelovanje u društvu, doprinosi razvoju kvalitetnih politika za mlade i civilnog društva. U svom radu zastupa članice i teži djelovati u interesu svih mladih putem umrežavanja, zagovaranja, informiranja, neformalnog obrazovanja i istraživanja, zalažući se za suradnju s tijelima javne vlasti, odgojno obrazovnim i znanstvenim institucijama, akterima civilnog društva i medijima.

Naša vizija

Mladi u fokusu (Krajnji rezultat je društvo koje odgovara na potrebe mladih i afirmira njihove potencijale).

Organizacijska struktura

Skupština

Skupština je najviše tijelo Mreže mladih Hrvatske. Čine je predstavnici_e punopravnih organizacija članica, a sastaje se najmanje jednom godišnje. Skupština, između ostalog, donosi sljedeće odluke:

  • usvaja strateške planove i programe rada Mreže,
  • usvaja financijska izvješća i donosi smjernice za izradu financijskih planova Mreže,
  • bira i razrješava članove_ice Upravnog odbora,
  • bira nove članice Mreže.

Upravni odbor

Upravni odbor Mreže je volontersko tijelo koje između zasjedanja Skupštine upravlja poslovima i aktivnostima Mreže. Upravni odbor ima pet članova_ica, a čine ga izabrani_e predstavnici_e punopravnih organizacija članica. Zadaće Upravnog odbora su, između ostaloga:

  • provodi odluke i zaključke Skupštine,
  • izrađuje i Skupštini predlaže program rada Mreže,
  • bira i imenuje glavnog tajnika_glavnu tajnicu Mreže.

Glavni tajnik/ca

Glavni_a tajnik_ca zadužen_a je za cjelokupnu koordinaciju aktivnosti Mreže. Bira ga_je Upravni odbor na mandat od četiri godine.

Operativni tim

Operativni tim je ovdje kako bi osigurao kontinuiranu podršku mreži te osigurao postizanje strateških i programskih ciljeva stručnim kapacitetima, organizacijom te provedbom projekata. Osim toga, operativni tim osigurava administrativni i financijski dio rada organizacije te održivost rada.

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.