Main 3c707fcb 52a5 4b90 b7e9 d6fe09c3be88
15.04.2024.

Analiza stranačkih programa o uključenosti mladih

Podijeli:

U sklopu Mrežinog praćenja kampanje i parlamentarnih izbora odlučili smo analizirati sve dostupne programe političkih stranaka. Nakon objave naših zahtjeva, iste smo poslali na adrese svih analiziranih političkih stranaka/koalicija te ih pozvali na potpis zahtjeva kao obećanje da će se zalagati za njihovo ispunjenje kroz svoje političko djelovanje.

Potpisane zahtjeve dobili smo od stranaka SDP, Možemo!, Socijaldemokrata, Nezavisne liste mladih i Srđ je grad!.
U sklopu poziva na potpis zahtjeva, stavili smo se na raspolaganje za održavanje sastanaka sa zainteresiranim strankama, kako bi pobliže pojasnili svoje zahtjeve, za što su interes izrazili predstavnici_e stranaka SDP i Možemo!, s kojima su potom i održani sastanci.

Nakon što smo analizirali prisutnost mladih na listama došao je red i na programske dokumente stranaka. Cilj analize jest ustvrditi koje stranke spominju mlade, prepoznaju li u svojim programima prioritete koje smo i mi već komunicirali u Mrežinim zahtjevima te prepoznaju li mlade kao prioritetnu skupinu. Da bismo dobili odgovore na sva ta pitanja provjerili smo web stranice stranaka te analizirali što su pisali u svojim programima. 

Prvo važno otkriće uslijedilo je tijekom samih priprema za rad. Naime, značajan broj stranaka uopće nema objavljen svoj predizborni program.

Tako da našu analizu sačinjava deset stranaka/koalicija, a one su: Domovinski pokret, HDZ, Javno dobro, Most i Suverenisti, Možemo!, Odlučnost i pravednost, Pravedna Hrvatska, Republika i Fokus, Socijaldemokrati te SDP. Nijednu stranku nismo kontaktirali da nam dodatno pojasni odrednice svog programa te nismo napisano uspoređivali s onim što pojedinci iz stranaka komentiraju u svojim javnim istupima. Također, u analizu nisu ušli dokumenti koje produciraju druga tijela unutar stranaka. Na tom tragu, u analizu nisu ušli programi koje su izradili Mladež HDZ-a ili Forum mladih SDP-a.  

Smatramo primjerom dobre prakse da sekcije mladih unutar stranaka imaju svoje zahtjeve, ali isto tako želimo vidjeti što je od ideja mladih završilo u programu.

Naša analiza mladih na izbornim listama pokazala je da mladi, pogotovo u velikim strankama, rijetko nalaze svoje mjesto na listama ili na pozicijama iz kojih imaju realne mogućnosti ući u Sabor. Upravo zato smatramo da je iznimno bitno koje mjere i ciljeve iz sektora mladih stranke prepoznaju kao dovoljno važne da postanu dio njihovog programa. U nastavku dokumenta pročitajte kakve su rezultate postigle stranke za svaki od elemenata. 

Element 1 -> Mladi kao zasebna tema

- pojavljuju li se mladi kao zasebna sekcija ili poglavlje u programu. 

DA - Možemo!, SDP 

DJELOMIČNO - Pravedna Hrvatska, HDZ -> obje stranke nemaju mlade kao zasebno područje, HDZ ih je spojio s roditeljstvom, a Pravedna Hrvatska s obitelji i demografskom revitalizacijom 

NE – Domovinski pokret, Javno dobro, Most i Suverenisti, Odlučnost i pravednost, Republika i Fokus, Socijaldemokrati 

Element 2 -> Glasanje sa 16 i širenje demokratskih prava

- spominje li se u programu spuštanje dobne granice za glasanje na 16 godina ili ako se predlažu neki oblici kvota za mlade (na listama, u predstavničkim tijelima, etc.). 

DA - Možemo! 

NE – svi ostali 

Element 3 -> Nacionalni program za mlade

– spominje li se u programu NPM ili neka slična strategija namijenjena isključivo mladima. 

DA – HDZ, SDP 

NE – svi ostali 

Element 4 -> Stambena politika za mlade

– jesu li u programu predložene mjere konkretno za mlade ili one koje generalno idu u smjeru mladih (vezano uz prvu nekretninu, studentski smještaj, subvencioniranje najma, etc.). 

DA – Domovinski pokret, Možemo!, Pravedna Hrvatska, Republika i Fokus, SDP, Most i Suverenisti 

DJELOMIČNO - HDZ, Socijaldemokrati -> obje stranke spominju jasne stambene politike, ali nedostaje jasnije određenje prema mladima (mlade obitelji ne brojimo kao mlade s obzirom da je za to trenutna postojeća mjera APN omogućena sve do 45 godine, a mladi su oni u dobi od 15 do 30) 

NE – Javno dobro, Odlučnost i pravednost 

Element 5 -> Klimatske promjene i okoliš

- spominju li se politike i mjere usmjerene na borbu protiv klimatskih promjena, s posebnim naglaskom na spominjanje utjecaja na buduće generacije/mlade. 

DA/DJELOMIČNO - DP, HDZ, Možemo!, Republika i Fokus, SDP -> sve ove stranke spominju mjere (više ili manje njih) koje se bave problemom klimatskih promjena i zaštite okoliša, ali nedostaje fokus na mlade i njihovu ulogu kao i perspektivu 

NE – Javno dobro, Most i Suverenisti, Odlučnost i pravednost, Pravedna Hrvatska, Socijaldemokrati 

Element 6 -> Obrazovanje i pristup kvalitetnom obrazovanju

– jesu li predložene mjere za poboljšanje pristupa obrazovanju, unaprjeđenje infrastrukture obrazovnog sustava, poticanje cjeloživotnog učenja, uvođenje GOO (Građanski odgoj i obrazovanje). 

DA - Domovinski pokret, HDZ, Most i Suverenisti, Možemo!, Republika i Fokus, SDP 

NE – Javno dobro, Odlučnost i pravednost, Pravedna Hrvatska, Socijaldemokrati 

Element 7 -> Participacija i povećanje političke svijesti mladih

– uloga mladih u procesima donošenja odluka, edukacija o političkim procesima, vraćanje Politike i gospodarstva u strukovne škole. 

DA - Možemo! 

NE – svi ostali 

Element 8 -> Zapošljavanja i aktivne mjere zapošljavanja

- jesu li u programu prisutne konkretne mjere usmjerene na položaj mladih na tržištu rada (zapošljavanje, studentski rad, smanjenje nezaposlenosti, mladi u NEET statusu). 

DA – HDZ, Možemo!, Republika i Fokus 

DJELOMIČNO - Domovinski pokret, SDP 

NE – Javno dobro, Most i Suverenisti, Odlučnost i pravednost, Pravedna Hrvatska, Socijaldemokrati 

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.