• Kontakt

  Telefon: + 385 1 4573 937

  Fax: +385 1 4611 032

  Skype: mmh-cyn

 • Adresa

  Selska cesta 112c,
  10 000 Zagreb,
  Hrvatska


NAŠI DONATORI

Mreža mladih Hrvatske ulaže napore u osiguravanju vjerodostojnosti i istinitosti informacija koje prenosi putem svog info-servisa "Mladi info". Međutim, Mreža mladih Hrvatske nije u mogućnosti jamčiti potpunu vjerodostojnost i istinitost informacija i odriče se odgovornosti za eventualne štete nastale korištenjem istih.


Sva prava pridržana 2007. - 2018. MMH.
Razvoj i održavanje: invento*

14.12.2017.

Pripremili smo za vas materijale o radu s mladima!


Projekt RIDE (Resources for inclusion, diversity and equality) je dvogodišnji projekt koji se provodio unutar Erasmus + programa, točnije kao strateško partnerstvo između akademske zajednice iz Velike Britanije, Slovačke i Turske te organizacija civilnog društva iz Hrvatske i Italije. Projekt je imao za cilj unaprijediti inkluzivnu praksu u radu s mladima (eng. youth work) koja se temelji na poštivanju principa različitosti i jednakosti.

 

U okviru projekta, izrađen je set smjernica (eng. toolbox) s različitim materijalima, teorijskim i praktičnim, koji su namijenjeni različitim akterima uključenima u razvoj područja rada s mladima.

 

Prvi materijal ''Načela i pristupi u radu s mladima'' donosi teorijski i filozofski uvid u principe inkluzije, različitosti i jednakosti, i to kroz prizmu postojećih teorijskih koncepata, nacionalnih zakona, pravilnika, strategija te njihove implementacije u praksi. Link na publikaciju: http://rideproject.eu/media/ride-the-principles-approaches-hr.pdf

 

Drugi materijal ''Dobra praksa u radu s mladima'' sastoji se od 15 primjera dobre prakse u radu s mladima, pri čemu je svaka partnerska zemlja doprinijela s tri primjera dobre prakse iz svoje zemlje. Neki opisuju rad cjelokupne organizacije, neki programe, a neki pak pojedine projekte. Fokus ovog materijala je na radu s mladima koji su u riziku od socijalne isključenosti, kao što su primjerice mladi s problemima u ponašanju, mladi s invaliditetom, mladi Romi, mladi iz alternativne skrbi, mladi liječeni od malignih bolesti, nezaposleni mladi i drugi.  U sklopu materijala mogu se dodatno pronaći komentari i savjeti stručnjaka/praktičara, osobne priče mladih te kontakti svih organizacija kako bi se osigurala platforma za razmjenu dobrih praksi diljem Europe. Link na publikaciju: http://rideproject.eu/media/ride-good-practice-directory-hr.pdf

 

Treći materijal ''Praktični materijali'' odnosi se na set razrađenih radionica koje osobe koje rade s mladima mogu koristiti u svom svakodnevnom radu. Radionice pokrivaju različite teme koje su projektni partneri procijenili aktualnima i važnima. Neke od njih su nezaposlenost i migracije mladih, mentalno zdravlje mladih, život u ruralnim sredinama, društveni mediji i govor mržnje, razvoj životnih vještina za mlade u NEET položaju, radikalizam i slično. U sklopu materijala mogu se pronaći i teorijski uvodi te specifičnosti pojedine partnerske zemlje u kontekstu u obrađene teme. Link na publikaciju: http://rideproject.eu/media/practice-resources-hr.pdf

 

Četvrti materijal ''Sveučilišni modul'' doprinosi razvoju rada s mladima na akademskoj razini. Predloženi razrađeni kurikulum može se integrirati u postojeće kolegije ili se pak može pokrenuti potpuno novi kolegij koji će na sveobuhvatan način progovarati o temama kao što su inkluzija, diskriminacija, socijalna pravda, multikulturalizam, profesionalna etika i slično. Materijal sadržava nacionalne specifičnosti zemalja projektnih partnera kao i niz različitih referenci koje mogu poslužiti pri istraživanju pojedine teme. Link na publikaciju: http://rideproject.eu/media/university-module-hr.pdf

 

Peti materijal ''Trening modul'' sastoji se od praktičnih materijala za neformalno obrazovanje osoba koje rade s mladima na temu inkluzije, različitosti i jednakosti. Materijal sadrži razrađena predavanja i pripadajuću metodologiju. Cilj ovog materijala je upoznati praktičare sa spomenutim temama, potaknuti ih na aktivno reflektiranje vlastitog rada i organizacije u kojoj rade/volontiraju te da doprinesu razvoju inkluzivne prakse koja će biti responzivna na potrebe svih mladih. RAR folder se nalazi na službenoj stranici projekta:  http://rideproject.eu/ride-toolbox/

 

Ukoliko imate dodatnih pitanja o projektu i proizvedenim materijalima, posjetite službenu stranicu projekta http://rideproject.eu/ ili se javite Antoniji na antonija@mmh.hr
Podijeli zanimljivost sa društvom: