• Kontakt

  Telefon: + 385 1 4573 937

  Fax: +385 1 4611 032

  Skype: mmh-cyn

 • Adresa

  Selska cesta 112c,
  10 000 Zagreb,
  Hrvatska


NAŠI DONATORI

Mreža mladih Hrvatske ulaže napore u osiguravanju vjerodostojnosti i istinitosti informacija koje prenosi putem svog info-servisa "Mladi info". Međutim, Mreža mladih Hrvatske nije u mogućnosti jamčiti potpunu vjerodostojnost i istinitost informacija i odriče se odgovornosti za eventualne štete nastale korištenjem istih.


Sva prava pridržana 2007. - 2019. MMH.
Razvoj i održavanje: invento*

15.06.2017.

Održana konferencija "Kako, zašto i za koga: nova nacionalna strategija za mlade"


U ponedjeljak i utorak, 12. i13. lipnja u hotelu Panorama u Zagrebu održana je dvodnevna konferencija "Kako, zašto i za koga: nova nacionalna strategija za mlade". Konferenciju su organizirale Mreža mladih Hrvatske i Zajednica informativnih centara za mlade u Hrvatskoj, u sklopu projekta “Korak naprijed: zajedno do nove strategije za mlade” financiranog iz programa Erasmus + u sklopu Ključnea ktivnosti 3 – Podrška reformi politika.

 

Na konferenciji su mladi te predstavnici vlasti i istraživača tijekom dva dana razmijenili svoja mišljenja o tome kakva nam je nacionalna strategija za mlade potrebna te na kakvim je temeljima izraditi, kako bi nova strategija za mlade za period nakon 2017. godine donijela kvalitetne politike koje će omogućiti poboljšanje životnih uvjeta mladih u Republici Hrvatskoj. Naime, provedba aktualne strategije za mlade završava s krajem ove godine, radi čega je potrebno započeti strukturirani dijalog o sadržaju novog dokumenta između svih ključnih dionika i zainteresiranih aktera. Na konferenciji su predstavljena razna istraživanja te su govorili razni domaći i inozemni stručnjaci u području politike za mlade. Zaključke konferencije koji predstavljaju vrijedan temelj za daljnji zagovarački rad na kvalitetnom procesu izrade nove nacionalne strategije za mlade u Hrvatskoj možete preuzeti OVDJE.

 

 

 
Podijeli zanimljivost sa društvom: