• Kontakt

  Telefon: + 385 1 4573 937

  Fax: +385 1 4611 032

  Skype: mmh-cyn

 • Adresa

  Selska cesta 112c,
  10 000 Zagreb,
  Hrvatska


NAŠI DONATORI

Mreža mladih Hrvatske ulaže napore u osiguravanju vjerodostojnosti i istinitosti informacija koje prenosi putem svog info-servisa "Mladi info". Međutim, Mreža mladih Hrvatske nije u mogućnosti jamčiti potpunu vjerodostojnost i istinitost informacija i odriče se odgovornosti za eventualne štete nastale korištenjem istih.


Sva prava pridržana 2007. - 2019. MMH.
Razvoj i održavanje: invento*

Southern NFE R-EVOLUTION


 

 
Organizacije mladih glavni su pružatelji programa neformalnog obrazovanja u Europi. Tisuće organizacija mladih diljem kontinenta doprinose izgradnji kompetencija mladih ljudi – potičući aktivno građanstvo i poboljšavajući zapošljivost. Stoga je naš prioritet priznavanje neformalnog učenja i uloge organizacija mladih kao pružatelja neformalnog i informalnog obrazovanja. Želimo i dalje stvarati kvalitetne prilike za obrazovanje koje će biti primjereno vrednovane i integrirane u sustav cjeloživotnog učenja za sve građane. 
 
Naše partnerstvo usredotočeno je na razmjenu dobrih praksi i određivanje zajedničkog pristupa za priznavanja neformalnog učenja i uloge trenera na nacionalnoj razini. Želimo postići sljedeće ciljeve:
- izgraditi zajedničku viziju i strategiju za zagovaranje političkog priznavanja i vrednovanja neformalnog obrazovanja u svim partnerskim zemljama, kako u obrazovnom sustavu tako i na europskom tržištu rada;
- doprinijeti integraciji iskustava i ishoda neformalnog i informalnog učenja u Europski kvalifikacijski okvir;
- doprinijeti priznavanju uloge nacionalnih vijeća mladih i njihovih organizacija članica kao pružatelja neformalnog i informalnog obrazovanja;
- ojačati kapacitete nacionalnih vijeća mladih i njihovih organizacija članica kroz razmjenu dobrih metodoloških praksi za osnaživanje nacionalnih strategija osposobljavanja i obrazovanja;
- razviti vještine i kompetencije trenera u svrhu osiguranja kvalitete aktivnosti neformalnog obrazovanja;
- zagovarati priznavanje kompetencija trenera i trenerske profesije u društvu;
- uspostaviti i održati dugoročnu suradnju u području obrazovanja među nacionalnim vijećima mladih diljem Europe.
 
Partneri će: 
- provesti nacionalna istraživanja potreba u području osposobljavanja i obrazovanja među organizacijama članicama;
- organizirati treninge s ciljem izgradnje trenerskih kompetencija;
- osnovati i/ili osnažiti bazene trenera u svim partnerskim organizacijama;
- izraditi platformu za e-učenje kako bi nacionalna vijeća mladih integrirala hibridni pristup obrazovanju za svoje trenere, političke predstavnike, zaposlenike i organizacije članice;
- provesti zagovaračku kampanju na nacionalnoj i europskoj razini s ciljem priznavanja neformalnog obrazovanja:
- izraditi internetsku stranicu i druge publikacije za informiranje, promicanje i širenje rezultata projekta.
 
Kroz podizanje kapaciteta, istraživanje i zagovaranje, naše partnerstvo će razviti integriranu strategiju  za osvještavanje potrebe za holističkim pristupom obrazovanju i osposobljavanju – pristupom koji će dovesti do formalnog, političkog, društvenog i osobnog priznavanja neformalnog obrazovanja, kako bi se ispunili ciljevi EU Agende 2020 u stvaranju europskog društva znanja.
 
 
Projekt podržava Europska komisjia kroz Program za cjeloživotno učenje.Podijeli zanimljivost sa društvom: