• Kontakt

  Telefon: + 385 1 4573 937

  Fax: +385 1 4611 032

  Skype: mmh-cyn

 • Adresa

  Selska cesta 112c,
  10 000 Zagreb,
  Hrvatska


NAŠI DONATORI

Mreža mladih Hrvatske ulaže napore u osiguravanju vjerodostojnosti i istinitosti informacija koje prenosi putem svog info-servisa "Mladi info". Međutim, Mreža mladih Hrvatske nije u mogućnosti jamčiti potpunu vjerodostojnost i istinitost informacija i odriče se odgovornosti za eventualne štete nastale korištenjem istih.


Sva prava pridržana 2007. - 2019. MMH.
Razvoj i održavanje: invento*

Program Rad s mladima


 

Ovaj program doprinosi razvoju rada s mladima i izravno osnažuje mlade i organizacije mladih kroz obrazovne programe.

 
 
Što je rad s mladima?
 
Ne postoji općeprihvaćena definicija rada s mladima u Hrvatskoj i u Europi. To je sintagma koja je oblikovana različitim nacionalnim tradicijama i pravnim okvirima te se koristi kako bi se pokrio širok spektar aktivnosti. Možemo reći da rad s mladima obuhvaća aktivnosti i usluge za mlade koje doprinose njihovom osobnom i društvenom razvoju, koje podrazumijeva njihovo dobrovoljno sudjelovanje i koje su komplementarne formalnom obrazovnom procesu. To su aktivnosti koje doprinose razvoju samopouzdanja i samopoštovanja mladih ljudi te kompetencija za uspostavu i izgradnju kvalitetnih osobnih i društvenih odnosa. Rad s mladima također pruža mladima mogućnosti za učenje i razvija njihova znanja i vještina na različitim područjima. Osim toga, osnažuje mlade ljude za aktivno sudjelovanje u društvu i u procesima donošenja odluka. Svrha rada s mladima je pružiti mladima mogućnosti da razviju svoje pune potencijale kao pojedinci i članovi društva te doprinijeti njihovoj kvalitetnoj integraciji u društvo kroz aktivnosti u različitim domenama: kultura, neformalno obrazovanje, sport, informiranje i savjetovanje, volontiranje, društveno-političko djelovanje… Rad s mladima provodi se najčešće kroz organizacije mladih i za mlade, a aktivnosti i usluge rada s mladima mogu pružati i javna tijela i ustanove, osobito na lokalnoj razini. Radom s mladima bave se tvz. osobe koje rade s mladima na volonterskoj ili plaćenoj (profesionalnoj) osnovi. U Hrvatskoj rad s mladima ima dugu tradiciju kroz rad brojnih udruga mladih i za mlade te kroz angažman socijalnih radnika i sličnih profesionalaca. Međutim, rad s mladima nije priznat niti postoji strateški pristup njegovoj potpori i razvoju.    
     
 
Čime se bavimo unutar ovog programa?
 
Djelovanje Programa odvija se na dvije razine. S obzirom da u Hrvatskoj ne postoji strateški okvir rada s mladima, s jedne strane smo usredotočeni na stvaranje povoljnih društvenih uvjeta za njegov razvoj. To znači da želimo postići da se rad s mladima institucionalno prizna te da mu se osigura adekvatna potpora od strane relevantnih tijela na lokalnoj i nacionalnoj razini – potpora (materijalna, infrastrukturna…) organizacijama mladih i za mlade koje se bave radom s mladima te osnaživanje osoba koje rade s mladima (priznavanje statusa, obrazovanje, osiguravanje kvalitete rada…). Uz to, program prati i razvoj volonterstva te neformalnog obrazovanja jer su to područja usko povezana s radom s mladima. S druge strane, uz podršku institucionalnom razvoju rada s mladima, Mreža također provodi i izravan rad s mladima kroz svoje edukacijske aktivnosti i programe.  
 
 
Koji su uspjesi/postignuća koje želimo izdvojiti?
 
Rad s mladima novi je program Mreže mladih Hrvatske koji je nastao novim strateškim planom 2013. godine. Ipak, ovim područjem intenzivno smo se bavili i ranije. Mreža kontinuirano provodi zagovaračke aktivnosti s ciljem potpore organizacijama mladih i za mlade koje se bave radom s mladima. Posebno bismo izdvojili rad s klubovima i (info) centrima za mlade koji su primarni oblici provedbe rada s mladima. Osim toga već niz godina aktivno doprinosimo osnaživanju volonterstva kroz angažman u Nacionalnom odboru za razvoj volonterstva i u Europskoj radnoj skupini za volontiranje pri Europskom forumu mladih. Naš izravan rad s mladima ogleda se prvenstveno kroz razvoj i provedbu Studija o mladima za mlade – dugoročnog inovativnog obrazovnog programa koji ima za cilj osnažiti mlade ljude za aktivno društveno djelovanje u području podizanja kvalitete života mladih. Osim toga, osnovali smo platFORMATrenera – bazu trenera koja okuplja skupinu iskusnih trenera i osoba koje rade s mladima s dugogodišnjom praksom rada na području neformalnog obrazovanja u širokom spektru tema.
 
 
Koji su nam prioriteti unutar strateškog perioda od 2013. do 2017. godine?
 
// Potaknuti i sudjelovati u definiranju područja i strateškog okvira rada s mladima
// Osnaživati organizacije mladih i za mlade za rad s mladima
// Afirmirati ulogu i osnaživati osobe koje rade s mladima
// Doprinositi promociji volontiranja (vrijednosti i praksa) u društvu i kod mladih te razvijanju politika volontiranja
// Podizati kompetencije mladih za sudjelovanje u društvenom i političkom životu
 
 
 
 

 
Podijeli zanimljivost sa društvom: