• Kontakt

  Telefon: + 385 1 4573 937

  Fax: +385 1 4611 032

  Skype: mmh-cyn

 • Adresa

  Selska cesta 112c,
  10 000 Zagreb,
  Hrvatska


NAŠI DONATORI

Mreža mladih Hrvatske ulaže napore u osiguravanju vjerodostojnosti i istinitosti informacija koje prenosi putem svog info-servisa "Mladi info". Međutim, Mreža mladih Hrvatske nije u mogućnosti jamčiti potpunu vjerodostojnost i istinitost informacija i odriče se odgovornosti za eventualne štete nastale korištenjem istih.


Sva prava pridržana 2007. - 2019. MMH.
Razvoj i održavanje: invento*

Program Prava mladih


 

Ovaj program doprinosi zaštiti i promicanju prava mladih kao važne društvene skupine.

 
 
Što su prava mladih?
 
Pod pojmom prava mladih podrazumijeva se skupina ljudskih prava koja se odnose na mlade zbog specifičnih potreba koje pripadnici/ice ove skupine imaju unutar zajednica kojima pripadaju. Program je nastao iz potrebe posebne zaštite prava ove skupine, koja su često kršena unutar postojećih demokratskih društava. Prava mladih je program koji se bavi svima aspektima koji utječu na ostvarenje prava mladih, bila ona osnovna, ljudska prava ili neke druge intrinzične vrijednosti. Prava mladih podrazumijevaju stvari kao što su pravo na obrazovanje, na mobilnost, na zaštitu od društvene isključenosti te borbe protiv prijetnji tim pravima, kao što su rizik od siromaštva, nezaposlenost, marginalizacija, itd. Ukratko, možemo reći stvari koje utječu na mogućnost autonomije i realizacije mladih osoba.
 
 
Čime se bavimo unutar ovog programa?
 
Zagovaranjem unutar programa Prava mladih nastojimo djelovati u dva smjera: zaštiti i promicanju prava mladih kod relevantnih dionika, te osnaživanju mladih da postanu kompetentni borci za vlastita prava i aktivni građani i građanke u procesu stvaranja kulture ljudskih prava. Glavne teme su diskriminacija i autonomija mladih. Rad nam se sastoji od toga da se konstantno prate legislative, politički i društveni trenuci koji bi mogli kršiti prava mladima, kao što su zakoni i politike koji stvaraju loše okružje za razvoj mladih, društveni pokreti koji teže marginalizaciji i diskriminaciji te bilo kakvi pokušaji da se ograniči pravo mladih na informiranje i obrazovanje.
MMH zagovara i surađuje s relevantnim dionicima u razvoju politika koje izravno utječu na sustav prava mladih u Hrvatskoj. Unutar 2012./2013. i 2013./2014. godine svoje djelovanje usmjerili smo u razvoj Garancije za mlade, paketa mjera koji bi trebao olakšati zapošljavanje svakoj mladoj osobi u Republici Hrvatskoj. Nadalje, u okviru projekta Novo doba ljudskih prava i demokracije u školama, Mreža mladih Hrvatske je aktivno sudjelovala u praćenju eksperimentalne provedbe građanskog odgoja i obrazovanja te će svoje djelovanje nastaviti u nastavku eksperimentalne provedbe 2013./2014. godine. MMH je jedna od udruga osnivačica i članica Inicijative za sustavno i kvalitetno uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u škole, te dug niz godina djeluje kako bi se sadržaji iz područja odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo kvalitetno uveli u odgojno-obrazovni sustav. Posebnu pažnju u okviru ovog programa posvećujemo pojedinim skupinama u riziku od socijalne isključenosti te se bavimo mladim Romima i Romkinjama, mladima koji izlaze iz sustava alternativne skrbi, te mladim pripadnicima nacionalnih manjina. 
 
 
Koji su uspjesi/postignuća koja želimo izdvojiti?
 
Unazad nekoliko godina Mreža mladih Hrvatske usmjerila je svoje djelovanje na zaštitu socijalnih i ekonomskih prava mladih, te unutar tog širokog područja „gorućim“ problemima: nezaposlenosti i obrazovanju mladih. U skladu s tim provodili smo i provodimo niz projekata: Jednake mogućnosti za sve mlade, Stop diskriminaciji mladih na tržištu rada, Diskriminacija mladih na radnom mjestu, Novo doba ljudskih prava i demokracije u školama, te Abeceda mladih Roma: O – pravo na Obrazovanje. 
U okviru ovih projekata nastao je niz publikacija (NeuDOBan položaj: izvještaj o diskriminaciji mladih na tržištu rada, Tko se boji velike zločeste krize? Strukturirani dijalog o nezaposlenosti mladih, Slučaj:mladi – studije slučaja mladih pripadnika socijalno isključenih skupina) koje prikazuju istraživanja i analize dokumenata koje je MMH provodila u ovim područjima, kao i preporuke za unapređenje kvalitete života mladih.  
Navedene publikacije i doprinos znanosti prikazan u njima smatramo velikim uspjesima/postignućima unutar ovog programa. Još jedan od značajnih uspjeha jest suradnja postignuta s Ministrastvom znanosti, obrazovanja i sporta i Agencijom za odgoj i obrazovanje, s kojima u okviru projekta Novo doba ljudskih prava i demokracije u školama, zajednički provodimo eksperimentalne dvije godine uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja u škole. 
 
 
Koji su nam prioriteti unutar strateškog perioda od 2013. do 2017. godine?
 
U nastavku razvoja programa Prava mladih MMH će nastaviti kontinuirano djelovati u tijelima i provoditi aktivnosti koje podupiru osvještavanje prava koje imaju mladi te poticati na njihovu zaštitu. Nastaviti ćemo svoje djelovanje u području nezaposlenosti mladih, kontinuirano pratiti trendove zaposlenosti i poduzetništva mladih putem analiza, izvještaja i istraživanja, kao i obrazovanja mladih, s posebnim naglaskom na doprinosu kvalitetnom uvođenju građanskog odgoja i obrazovanja u škole. Usmjeriti ćemo svoje djelovanje na područje visokoškolskog obrazovanja, s ciljem zaštite prava na obrazovanje mladih. Stalni prioritet u zagovaračkim aktivnostima jesu izrade mjera politika usmjerenih na unapređenje kvalitete života mladih u riziku od socijalne isključenosti. Prioritet nam je stalna uključenost mladih u oblikovanje politika.  
 
 
 
 

 
Podijeli zanimljivost sa društvom: