• Kontakt

  Telefon: + 385 1 4573 937

  Fax: +385 1 4611 032

  Skype: mmh-cyn

 • Adresa

  Selska cesta 112c,
  10 000 Zagreb,
  Hrvatska


NAŠI DONATORI

Mreža mladih Hrvatske ulaže napore u osiguravanju vjerodostojnosti i istinitosti informacija koje prenosi putem svog info-servisa "Mladi info". Međutim, Mreža mladih Hrvatske nije u mogućnosti jamčiti potpunu vjerodostojnost i istinitost informacija i odriče se odgovornosti za eventualne štete nastale korištenjem istih.


Sva prava pridržana 2007. - 2019. MMH.
Razvoj i održavanje: invento*

Program Politike za mlade


 

Ovaj program ima za cilj utjecati i sudjelovati u razvijanju politike za mlade kroz stvaranje partnerstva s institucijama vlasti i ostalim dionicima te umrežavanjem s organizacijama mladih u Republici Hrvatskoj.

 
 
Što su politike za mlade? 
 
Ukratko, pojam politike za mlade znači strateški i sustavan pristup prema poboljšanju kvalitete života mladih ljudi. One obuhvaćaju velik broj strateških dokumenata sa ciljevima i mjerama, različite akcijske planove, zakone i podzakonske akte. Ključni dokument, koji od brojnih mjera u sklopu različitih politika za mlade objedinjuje one najvažnije, jest Nacionalni program za mlade (NPM). Osim na nacionalnoj razini, politike za mlade postoje na međunarodnoj i lokalnoj razini. Sve jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine) te regionalne samouprave (županije i Grad Zagreb) dužne su donositi i provoditi lokalne politike za mlade na svom području. Te se politike trebaju na specifičan način nadovezivati na nacionalne prioritete, ali i prepoznavati prava i potrebe mladih na lokalnoj razini.
 
 
 
Čime se bavimo unutar ovog programa?
 
Okosnicu ovog programa čini poticanje razvoja politika za mlade. Svakodnevno pratimo, analiziramo i vrednujemo procese izrade provedbe i evaluacije politika za mlade.
Osim toga, članice i članovi Mrežinog tima  aktivno su uključeni u različita formalna i neformalna radna tijela te konzultacijske procese. Kako bismo što uspješnije usmjerili pažnju donositelja odluka i javnosti na prava i potrebe mladih, naš se rad temelji na sveobuhvatnom istraživačkom radu i konzultacijama s mladima diljem zemlje. Uz sve navedeno, dio svojih kapaciteta ulažemo u educiranje mladih i donositelja odluka na svim razinama o politikama za mlade.
 
 
Koji su uspjesi/ postignuća koja želimo izdvojiti?
 
Od brojnih značajnih postignuća na području politika za mlade, važno je spomenuti Zakon o savjetima mladih, značajan po tome što predstavlja prvi zakonski dokument u Republici Hrvatskoj koji se specifično odnosi na mlade. On je rezultat Mrežinog dugogodišnjeg zagovaračkog napora za stvaranje što boljih institucionalnih mehanizama sudjelovanja mladih. Mreža je poslije donošenja Zakona o savjetima mladih uložila veliki napor u praćenje provedbe i konzultacije o problemima u provedbi zakona. Na taj smo način doprinijeli izradi novog i poboljšanog Zakona o savjetima mladih. 
Kroz dugotrajan proces potaknuli smo reformu te uključenost većeg broja predstavnika organizacija mladih u Savjet za mlade Vlade RH, ključno savjetodavno tijelo za mlade na nacionalnoj razini. Općenito, rad Mreže se kroz naglašavanje važnosti politika za mlade posredno odrazio i na podizanje svijesti kod donositelja odluka. Zahvaljujući postojanju Mreže, ali i cijelog organiziranog sektora mladih, donositelji odluka već desetak godina kontinuirano ulažu značajne resurse u područje razvoja politika za mlade.
 
 
Koji su nam prioriteti unutar strateškog perioda od 2013. do 2017. godine?
 
// U narednom ćemo periodu i dalje nastojati utjecati na podizanje standarda kvalitete u izradi, provedbi i evaluaciji politika za mlade. 
// Važno nam je nastaviti osmišljavanje i zagovaranje stalnog razvoja sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka, a posebno kroz proces strukturiranog dijaloga između mladih i donositelja odluka.
// U cilju nam je podupirati kontinuiranu izgradnju kapaciteta svih dionika uključenih u politike za mlade, što se posebno odnosi na relevantna tijela javne uprave.
// Kroz ovaj program Mreža se bavi i specifičnim zagovaranjem usmjerenim na razvoj poticajnog zakonodavnog i strateškog okvira za razvoj civilnog društva. Usporedno, nastojimo utjecati na stvaranje stabilnog, poticajnog i transparentnog sustava njegovog financiranja.
 
 
 
 
 

 
Podijeli zanimljivost sa društvom: