• Kontakt

  Telefon: + 385 1 4573 937

  Fax: +385 1 4611 032

  Skype: mmh-cyn

 • Adresa

  Selska cesta 112c,
  10 000 Zagreb,
  Hrvatska


NAŠI DONATORI

Mreža mladih Hrvatske ulaže napore u osiguravanju vjerodostojnosti i istinitosti informacija koje prenosi putem svog info-servisa "Mladi info". Međutim, Mreža mladih Hrvatske nije u mogućnosti jamčiti potpunu vjerodostojnost i istinitost informacija i odriče se odgovornosti za eventualne štete nastale korištenjem istih.


Sva prava pridržana 2007. - 2019. MMH.
Razvoj i održavanje: invento*

Novo doba ljudskih prava i demokracije u hrvatskim školama


Razdoblje provedbe:  26.1. 2012. – 26.1.2014.

Nositelj projekta: Mreža mladih Hrvatske
Partneri: Centar za mirovne studije i GONG
 
Ukupna vrijednost projekta: 370.058,43 €
od čega  249.789,44 EU sredstava.

                              www.mmh.hr                        www.cms.hr                www.gong.hr

 

 

 

Gotovo sve zemlje u regiji integrirale su neki oblik obrazovanja za ljudska prava i demokraciju u svoje obrazovne sustave kao neposredan odgovor na izazove tranzicije i nasljeđa ratnih sukoba na ovim prostorima. U Hrvatskoj je gotovo dva desetljeća prisutan javni diskurs o potrebi uvođenja građanskog odgoja u škole. No unatoč jasno artikuliranim potrebama i određenom stupnju političkog konsenzusa, integracija tih sadržaja u nastavu bila je prilično sporadična i ovisila je o dobroj volji i senzibilitetu pojednih škola i njihovih nastavnika.
 
Iz tog su se razloga organizacije civilnog društva u Hrvatskoj, uključujući i brojne organizacije mladih i za mlade, okupile u Inicijativu za kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo. Krenule su u zagovarački proces koji traje već čitav niz godina, svjesne činjenice da se aktivno građanstvo ne događa samo od sebe i da građane treba odgajati. Jedan od plodova rada Inicijative je i projekt Novo doba ljudskih prava i demokracije u školama. On predstavlja odgovor civilnoga društva na potrebu koja je u hrvatskom društvu prisutna već godinama: potrebu da se novim generacijama, rođenim i odgojenim u demokratskom političkom sustavu, osiguraju znanja i vještine koja će ih razviti u aktivne i savjesne građane, koji odgovorno sudjeluju u donošenju odluka u svojoj zajednici. 
 
Projekt je ugovoren u sklopu darovnice IPA 2009 "Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje i zagovaranje u područjima demokratizacije, ljudskih prava, integracije manjina te održivog povratka izbjeglica u područjima od posebne državne skrbi". Njegov opći cilj je doprinijeti uvođenju i punoj integraciji obrazovanja o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu kroz suradnju organizacija civilnog društva i javnih institucija.
 
Specifični ciljevi projekta su: osnažiti zagovaračke kapacitete organizacija civilnog društva, osobito organizacija mladih, te stručnjake u području obrazovanja o ljudskim pravima, aktivnog građanstva, mira i političke pismenosti mladih ljudi u području posebne državne skrbi; stvoriti održive uvjete za kvalitetnu implementaciju obrazovanja o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu; podići razinu svijesti među mladima, u lokalnim zajednicama i među  dionicima u području obrazovanja o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu. 
 
OČEKIVANI REZULTATI:
 
Razvijen obrazovni kurikulum za ljudska prava i demokratsko građanstvo uz metodologiju za sveobuhvatnu i sustavnu integraciju, provođenje, praćenje i vrednovanje 
Ostvareni preduvjeti za punu integraciju kurikuluma za ljudska prava i demokratsko građanstvo kroz obrazovnu i stručnu podršku 
Povećana razina javne svijesti i institucionalnog priznanja obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo
Osnaženi kapaciteti organizacija civilnoga društva, osobito organizacija mladih, za izradu i provedbu neformalnih obrazovnih programa
 
AKTIVNOSTI PROJEKTA
 
Osim razvoja eksperimentalnog kurikuluma građanskog obrazovanja, osnaživanja (budućih) nastavnika i učitelja kroz stručno usavršavanje, vrednovanja kvalitete i provedbe kurikuluma koje će dati vrijedne preporuke za daljnju provedbu GOO-a te medijske kampanje na nacionalnoj i lokalnoj razini, u koju će biti uključene brojne organizacije mladih i učeničkih vijeća, projekt nudi i brojne mogućnosti za umrežavanje organizacija civilnoga društva. Na taj im se način otvaraju vrata za preuzimanje još aktivnije uloge u promicanju građanskog obrazovanja te u povezivanju škole i lokalne zajednice. To će biti osobito vidljivo u izradi kataloga programa neformalnog obrazovanja i projekata organizacija civilnoga društva koji će biti koristan alat za učitelje u nadopuni nastave građanskog obrazovanja te prostor za građansku afirmaciju učenika kroz aktivizam i volontiranje.
 
Osim toga, u sklopu projekta će biti održane i brojne javne diskusije i konferencije na kojima će sudjelovati predstavnici svih institucija uključenih u proces uvođenje Građaskog odgoja i obrazovanja u obrazovni sustav, a sve kako bi se povećala razina javne svijesti i institucionalnog priznanja obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo te osvijestila potreba njegovog uvođenja i na visokoškolskoj razini.  
 
U projektu će se održati i poseban program za mlade angažirane u raznovrsnim organizacijama mladih i za mlade – Studiji o mladima za mlade. Riječ je o posebnom programu neformalnog učenja, organiziranom kroz studijske seminare i praktični rad. Tema izdanje Studija o mladim za mlade 2012./2013. bit će  Sudjelovanje mladih u društvu i Građanski aktivizam i obrazovanje
 
 
   
 
 
Projekt financira Europska unija. Za sadržaj ove internetske stranice odgovorna je isključivo Mreža mladih Hrvatske i on se ni na koji način ne može smatrati službenim stajalištem Europske unije.
 
Projekt sufinancira Ured za udruge Republike Hrvatske. Stajališta izražena na ovoj web stranici ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
www.uzuvrh.hr

 

Projekt sufinancira Nizozemsko veleposlanstvo u Republici Hrvatskoj. Stajališta izražena na ovoj web stranici ne odražavaju nužno stajalište Nizozemskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj.
http://croatia.nlembassy.org

 

Projekt sufinancira Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Republici HrvatskojStajališta izražena na ovoj web stranici ne odražavaju nužno stajalište Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj.

http://zagreb.usembassy.gov
Podijeli zanimljivost sa društvom: