• Kontakt

  Telefon: + 385 1 4573 937

  Fax: +385 1 4611 032

  Skype: mmh-cyn

 • Adresa

  Selska cesta 112c,
  10 000 Zagreb,
  Hrvatska


NAŠI DONATORI

Mreža mladih Hrvatske ulaže napore u osiguravanju vjerodostojnosti i istinitosti informacija koje prenosi putem svog info-servisa "Mladi info". Međutim, Mreža mladih Hrvatske nije u mogućnosti jamčiti potpunu vjerodostojnost i istinitost informacija i odriče se odgovornosti za eventualne štete nastale korištenjem istih.


Sva prava pridržana 2007. - 2019. MMH.
Razvoj i održavanje: invento*

Korak naprijed: zajedno do nove strategije za mlade


 

Korak naprijed: zajedno do nove strategije za mlade
 

Razdoblje provedbe: 01.05.2017. – 30.09.2017.
Ukupna vrijednost projekta: 16.745,00 €
Nositelj projekta: Mreža mladih Hrvatske
Partner: Zajednica informativnih centara za mlade u Hrvatskoj

 

Kada govorimo o politici za mlade u Hrvatskoj, najčešće govorimo o mjerama i aktivnostima koje su usmjerene mladima, a koje su  navedene u višegodišnjem strateškom dokumentu poznatom kao Nacionalni program za mlade (nadalje: NPM). Takav dokument ima karakteristike nacionalne strategije za mlade i predstavlja ključnu polugu provedbe politike za mlade u RH. MMH je od svoga osnutka konstantno pratila procese donošenja strateških dokumenata u području politike za mlade, a tijekom izrade aktualnog NPM-a, njeni predstavnici bili su u svim radnim podskupinama uključenima u izradu NPM-a. Tijekom tog procesa uočeno je kako različiti dionici uključeni u proces, i predstavnici javnih tijela kao i predstavnici udruga mladih i za mlade imaju značajno različite percepcije samog koncepta i uloge takvog strateškog dokumenta, ali i načina sudjelovanja mladih u jednom takvom procesu.  Upravo je iskustvo sudjelovanja u procesu donošenju još uvijek važećeg NPM-a potaknulo MMH i ZICM na osmišljavanje i provedbu ovakvog projekta koji za cilj ima riješiti dva uočena problema:


• neusuglašenost ključnih dionika oko koncepta i uloge NPM-a
• podkapacitiranost mladih i udruga mladih i za mlade za kvalitetno sudjelovanje u procesima oblikovanja nacionalne politike za mlade i donošenja NPM-a

 

Obzirom da će tijekom 2017. godine započeti proces izrade novog NPM-a, partneri koristeći metodu strukturiranoga dijaloga te organizirajući višednevni seminar o tome što je nacionalna politika za mlade žele prvenstveno:


• osnažiti i motivirati ključne dionike, a posebno mlade i udruge mladih i za mlade za aktivno sudjelovanje u nadolazećem procesu izrade novog NPM-a te
• potaknuti sve dionike, a posebno mlade, na kritičko promišljanje o ustaljenom konceptu donošenja NPM-a


Glavne aktivnosti projekta su:


(1) javna rasprava (konferencija) o ulozi i značaju nacionalne politike za mlade:
Dvodnevna konferencija održati će se u Zagrebu te će okupiti predstavnike tijela državne uprave,  predstavnike istraživačkih instituta i organizacija te predstavnike mladih. Raspravljat će se o ulozi, značaju i formatu nacionalne politike za mlade,  o potrebama mladih, te novim trendovima i istraživanjima u području kreiranja politike za mlade. Konferenciji će prethoditi online savjetovanje o potrebama mladih i razini poznavanja politika za mlade, a rezultati će biti predstavljeni na konferenciji.


2) seminar o nacionalnoj politici za mlade za predstavnike mladih:
Na konferenciji biti će izrađena zajednička polazišta o procesu izrade novog NPM-a na temelju kojih će biti osmišljen i organiziran dvodnevni seminar za predstavnike mladih. Cilj seminara bit će informirati mlade o nacionalnoj politici za mlade i mogućnostima uključivanja u procese njezina osmišljavanja te njihovo osnaživanje za uključivanju u procese oblikovanja politke za mlade.

 

Dijelovi konferencije i seminara bit će snimani te će snimljeni materijal biti iskorišten za produkciju kratkog filma osmišljen s ciljem informiranja mladih o nadolazećem procesu izrade NPM-a te motiviranja na njihovo uključivanje u proces njegova kreiranja.

 

 

 
Podijeli zanimljivost sa društvom: