• Kontakt

  Telefon: + 385 1 4573 937

  Fax: +385 1 4611 032

  Skype: mmh-cyn

 • Adresa

  Selska cesta 112c,
  10 000 Zagreb,
  Hrvatska


NAŠI DONATORI

Mreža mladih Hrvatske ulaže napore u osiguravanju vjerodostojnosti i istinitosti informacija koje prenosi putem svog info-servisa "Mladi info". Međutim, Mreža mladih Hrvatske nije u mogućnosti jamčiti potpunu vjerodostojnost i istinitost informacija i odriče se odgovornosti za eventualne štete nastale korištenjem istih.


Sva prava pridržana 2007. - 2019. MMH.
Razvoj i održavanje: invento*

Članstvo MMH u vanjskim tijelima


IME RADNOG/ SAVJETODAVNOG TIJELA

IME PREZIME I KONTAKT PREDSTAVNIKA/CE MMH U TIJELU

TRAJANJE MANDATA PREDSTAVNIKA/ CE MMH U TIJELU

KRATAK OPIS ZADAĆA RADNOG/ SAVJETODAVNOG TIJELA

NADLEŽNO TIJELO DRŽAVNE UPRAVE 


Savjet za mlade Vlade RH
Nema članova
Van mandata Savjet za mlade je međuresorno savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske sa zadaćom sudjelovanja u razvoju javnih politika za mlade. 
U ostvarivanju svoje zadaće Savjet osobito:
•    prati rad ministarstava i drugih tijela državne uprave u provedbi, praćenju i vrednovanju politika za mlade u okviru njihove nadležnosti te, s tim u vezi, daje mišljenja i preporuke;
•    prati razvoj udruga mladih i za mlade i daje preporuke za unaprjeđenje njihova rada i sustava potpore;
•    daje preporuke za razvoj politika za mlade na lokalnoj, područnoj (regionalnoj), nacionalnoj i europskoj razini;
•    prati i reagira na pojavnosti u društvu od značaja za mlade
Vlada RH
Nacionalni odbor za razvoj volonterstva

Ana Preveden, 

ana.preveden@udrugaigra.hr

dvije godine (07/09/2017 - 06/09/2019)
 Nacionalni odbor za razvoj volonterstva je savjetodavno tijelo Vlade RH čiji rad je javan i koje provodi mjere i aktivnosti s ciljem promicanja i daljnjeg razvoja volonterstva, a osobito: predlaže mjere za unaprjeđenje položaja volontera u društvu; u suradnji s nadležnim tijelima predlaže propise o pogodnostima za volontere; odlučuje o dodjeli državne nagrade za volontiranje; daje inicijativu za donošenje ili izmjenu propisa kojima se uređuje volonterstvo; donosi Etički kodeks volontera; poduzima druge aktivnosti rada razvoja volonterstva; obavlja druge mjere i aktivnosti utvrđene Zakonom o volonterstvu.
 
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Nacionalno tijelo za međuresornu i međusektorsku koordinaciju za praćenje mladih u riziku od socijalne isključenosti
Josipa Vučica, članica,
josipa@most.hr 
 
 
 

- Analizirati postojeće kategorije mladih u riziku od socijalne isključenosti,

- izraditi novi sustav kategorija rizika

izraditi instrumente za utvrđivanje i praćenje skupina mladih u riziku prema utvrđenim kategorijama

-provesti istraživanje o skupinama mladih u riziku od socijalne isključenosti u lokalnim zajednicama

-identificirati potrebe mladih u riziku od socijalne isključenosti i oblike potpore tim mladima

- dati prijedlog za osnivanje odgovarajučih regionalnih koordinativnih tijela koja čine predstavnici nadležnih ustanova za mlade, udruga mladih i za mlade te jedinice područne (regionalne) samouprave te dati smjernice za njihov rad,

-izraditi program djelovanja nacionalnog i regionalnih tijela

Ministarstvo socijalne politike i mladih

Savjet za razvoj civilnog društva

Monika Pažur, članica

monika@mmh.hr

 

 

Darko Čop, zamjenik

darko@infozona.hr

 

 

Savjet za razvoj civilnoga društva je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske. Neke od osnovnih zadaća Savjeta su: sudjelovanje u kontinuiranom praćenju i analizi javne politike koja se odnosi i/ili utječe na razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj i međusektorsku suradnju; sudjelovanje u davanju mišljenja Vladi Republike Hrvatske o nacrtima propisa kojima se utječe na razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj te u organizaciji primjerenog načina uključivanja i sudjelovanja organizacija civilnoga društva; sudjelovanje u programiranju i utvrđivanju prioriteta za korištenje pretpristupnih programa i fondova Europske unije.

Ured za udruge Vlade RH


Odbor za praćenje Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” 2014. - 2020.“

Nikola Buković, član

nikolab@mmh.hr

Do završetka perioda provedbe (2022.)

Odbor za praćenje dio je obvezne institucionalne strukture vezene uz korištenje sredstava strukturnih i investicijskih fondova Europske unije. Sastavljen od širokog kruga dionika relevantnih za provedbu ovog Operativnog programa (ministarstva, provedbene agencije, ugovorna tijela, lokalna samouprava, pravobraniteljstva, socijalni partneri, udruge civilnog društva…) ovaj Odbor kontinuirano prati njegovu provedbu te daje preporuke kako ju unaprijediti. Uz to Odbor u svojim ovlastima ima i usvajanje pojedinih ključnih provedbenih dokumenata, poput kriterija odabira operacija u sklopu Operativnog programa, komunikacijske strategije te plana evaluacije. Članovi i članice Odbora iz redova udruga se biraju putem Savjeta za razvoj civilnog društva ispred svakog od 10 područja civilnog društva te su dužni izvještavati Savjet o svom radu.

 

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava


Savjet za provedbu Plana implementacije Garancije za mlade

Jakov Kolak,član

jakov@mmh.hr

 

 

Nikola Kukec, zamjenik

nkukec@mmh.hr

Do završetka provedbe plana implementacije

(travanj 2020.)

Savjet služi kako bi pratio provedbu Garancije za mlade i kako bi predlagao promjene u Planu implementacije.

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava


Nacionalna radna skupina za provedbu strukturiranog dijaloga

Josip Miličević, član

josip@mmh.hr

 

Do 2020.

 - Provedba strukturiranog dijaloga u Hrvatskoj

- Suradnja s europskom radnom skupinom za provedbu SD-a

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku


Evaluacijska upravljačka skupina za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Ria Bilić, članica

ria@mmh.hr

Do 2020. U svom radu, Evaluacijska upravljačka skupina upravlja postupcima evaluacija, osigurava neovisnost stručnjaka za evaluaciju i djeluje kao posrednik između stručnjaka za evaluaciju s jedne te dionika i upravljačke strukture s druge strane. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Savjet za mlade Vijeća Europe

Marko Boko

marko@mmh.hr

 

proljeće 2018.

 

Savjet za mlade Vijeća Europe glavno je savjetodavno tijelo Vijeća Europe po pitanju mladih, koje se sastoji od 30 predstavnika/ica nacionalnih vijeća mladih i međunarodnih organizacija mladih iz država članica Vijeća Europe, kako bi se osiguralo prisustvo glasa mladih i njihovog doprinosa procesima i inicijativama vezanima uz njihov položaj. Savjet za mlade Vijeća Europe osigurava sudjelovanje mladih i u drugim aktivnostima Vijeća Europe, a djelovanje Savjeta je specifično iz razloga što ono dio suupravljanja (co-managment) u Odboru za mlade Vijeća Europe, gdje predstavnici/ice organizacija mladih ravnopravno sudjeluju u radu sa predstavnicima vlada članica Vijeća Europe.

 

 

 

 

IME TIJELA/USTANOVE/ ORGANIZACIJE

IME PREZIME I KONTAKT PREDSTAVNIKA/CE MMH

TRAJANJE MANDATA PREDSTAVNIKA/ CE MMH U TIJELU

 

KRATAK OPIS ZADAĆA

 

SURADNIČKA ORGANIZACIJA POVEZANA S TIJELOM


Upravni odbor Saveza udruga Operacija grad

Sven Janovski, član

sven@mmh.hr

Do travnja 2017.

-su-upravljanje Zagrebačkim centrom za nezavisnu kulturu i mlade (POGON);

-upravljane Savezom između Skupština.

 

 

Savez udruga Operacija Grad (SUOG) 

 Podijeli zanimljivost sa društvom: