• Kontakt

  Telefon: + 385 1 4573 937

  Fax: +385 1 4611 032

  Skype: mmh-cyn

 • Adresa

  Selska cesta 112c,
  10 000 Zagreb,
  Hrvatska


NAŠI DONATORI

Mreža mladih Hrvatske ulaže napore u osiguravanju vjerodostojnosti i istinitosti informacija koje prenosi putem svog info-servisa "Mladi info". Međutim, Mreža mladih Hrvatske nije u mogućnosti jamčiti potpunu vjerodostojnost i istinitost informacija i odriče se odgovornosti za eventualne štete nastale korištenjem istih.


Sva prava pridržana 2007. - 2019. MMH.
Razvoj i održavanje: invento*

Upravljanje


Mreža mladih Hrvatske je savez udruga mladih i za mlade koji na teritoriju Republike Hrvatske okuplja nacionalne saveze za mlade i lokalne udruge mladih i za mlade. Mreža mladih Hrvatske kao heterogena platforma programski povezuje raznorodne organizacije (zagovaračke, kulturne, ekološke, manjinske i sl.) kojima je u zajedničkom interesu razvijati politike za mlade, kako na nacionalnoj tako i na regionalnim/lokalnim razinama.

 
 
 
SKUPŠTINA

Skupština je najviše tijelo Mreže mladih Hrvatske. Čine je predstavnici/e punopravnih organizacija članica, a sastaje se najmanje jednom godišnje. Skupština, između ostalog, donosi sljedeće odluke:
 
- usvaja strateške planove i programe rada Mreže,
- usvaja financijska izvješća i donosi smjernice za izradu financijskih planova Mreže,
- bira i razrješava članove/ice Upravnog odbora,
- bira nove članice Mreže.
 
 
 

UPRAVNI ODBORUpravni odbor Mreže je volontersko tijelo koje između zasjedanja Skupštine upravlja poslovima i aktivnostima Mreže. Upravni odbor ima pet članova/ca, a čine ga izabrani/e predstavnici/e punopravnih organizacija članica. Zadaće Upravnog odbora su, između ostaloga:
 
- provodi odluke i zaključke Skupštine,
- izrađuje i Skupštini predlaže program rada Mreže,
- bira i imenuje Glavnog tajnika/Glavnu tajnicu Mreže.
 
 
 
 
GLAVNI TAJNIK/CA

Glavni/a tajnik/ca zadužen/a je za cjelokupnu koordinaciju aktivnosti Mreže. Bira ga/je Upravni odbor na mandat od četiri godine.
 
 
 
 
 
Osim navedenog, MMH osigurava sudjelovanje članstva putem ad hoc radnih skupina i timova za pojedina programska područja ili teme. Neformalan dio organizacijske strukture čini Koordinacija Mreže mladih Hrvatske i podmladaka političkih stranaka. Nemogućnost formalnog umrežavanja udruga mladih i podmladaka političkih stranaka uputila je na osnivanje neformalnog tijela kao prostora za razmjenu informacija o djelovanju organizacija te pronalaženje zajedničkih interesa i mogućnosti zagovaranja promjena unutar politike za mlade. Mreža mladih Hrvatske i gotovo svi podmladci parlamentarnih političkih stranaka potpisali su Sporazum o suradnji.
 
 
 
 
 
 

 
Podijeli zanimljivost sa društvom: